EU ISO projekt

EU
EU
EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Implementacija normi ISO 20000 i ISO 9001

 

Naziv projekta

Implementacija sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

šifra projekta KK.03.2.1.14. 0160

 

Kratki opis projekta

Realizacijom projekta omogućeno je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju korisnika u sustav upravljanja s ciljem povećanja konkurentnosti i jačeg iskoraka na međunarodno tržište.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Uvođenje normi ISO 9001 i ISO 20000;
 2. Promidžba i vidljivost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz integriranu implementaciju ISO 9001 i ISO 20000 normi kao podrška strateškom opredjeljenju tvrtke ka usavršavanju i unapređivanju ukupnih znanja, vodeći računa da temeljna načela pružanja usluga budu zasnovana na međunarodno priznatim standardima poslovanja koji će korisnicima garantirati visoku razinu kvalitete i informatičke sigurnosti.

Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem sustava upravljanja jesu:

 • Unapređenje poslovanja uvođenjem novih poslovnih normi i njihova integracija s postojećim;
 • Unaprjeđenje internih procesa;
 • Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti;
 • Jači iskorak na inozemna tržišta i širenje poslovanja.

Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:

 • postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 20000 i ISO 9001;
 • kontinuiranu edukaciju zaposlenika u skladu s propisanim normama;
 • financijski kapacitet za održivost koji je neupitan s obzirom na financijske rezultate tvrtke.

Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osigurano je potpisivanjem ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za daljnja unapređenja.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 210.819,84 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 168.655,87 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 143.357,48 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

01.03.2019. - 01.03.2020.

 

Kontakt za više informacija o projektu

e-mail: info@altus-it.hr

Dodatne informacije

 

Preuzmite info letak ovdje

 

Implementacija normi ISO 20000 i ISO 9001
Implementacija normi ISO 20000 i ISO 9001
Implementacija normi ISO 20000 i ISO 9001

 

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Altus informacijske tehnologije d.o.o.