Altus IT mijenja ime u InterXion Hrvatska

30.10.2020.

Nedavno smo objavili da je Interxion: A Digital Realty Company (NYSE: DLR) preuzela tvrtku Altus IT, vodećeg nezavisnog pružatelja usluga podatkovnog centra u Hrvatskoj koji nudi jedinstvenu točku povezivanja s nizom istaknutih pružatelja usluga u jugoistočnoj Europi.

Altus IT je sada InterXion Hrvatska

Altus IT nastavlja poslovati kao neovisna pravna osoba u Hrvatskoj, ali pod promijenjenim nazivom tvrtke u InterXion Hrvatska d.o.o. Promjena imena nema operativnog utjecaja na postojeće kupce i partnere tvrtke Altus IT te ne mijenja sva ranija stečena ugovorna prava i obveze. 


Za više informacija o Interxionu posjetite: Interxion: A Digital Realty Company