Pojmovnik

2N / N+1 / N+2

KATEGORIJA: Data centar
2N je redundantni model koji osigurava da svaka komponenta sustava ima rezervu kako bi se postigao efekt u kojem nema mogućnosti pada sustava. N+1 je koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoji rezervni koji se uključuje u slučaju pada primarnog kapaciteta. N+2 je koncept redundancije gdje je kapacitet konfiguriran da uključuje kapacitet koji se koristi, ali da postoje 2 rezervna koji se uključuju u slučaju pada primarnog kapaciteta ili se treći uključuje u slučaju pada prva dva.
data_centar

AAA

KATEGORIJA: IT

Autentikacija, autorizacija i administracija (AAA) je termin koji se koristi za inteligentno kontroliranje
pristupa računalnim sustavima provođenjem pravila i revizija, te pružanjem informacija potrebnih za naplatu servisa.
Ovi kombinirani procesi su važni za učinkovito upravljanje mrežom i sigurnosnim sustavima, a provode se kroz tri
podatkovne usluge - lokalna sigurnosna baza podataka, TACACS+ i RADIUS poslužitelj.

it

Agregat

KATEGORIJA: Data centar

Agregat je sklop više uređaja povezanih u jednu cjelinu. Obično su namijenjeni pretvorbi jednoga oblika energije u drugi ili obavljanju neke operacije. Tako je npr. dizelski agregat kao osnovni ili pričuvni izvor električne energije sastavljen od Dieselova motora i električnoga generatora. Uglavnom se koriste u slučaju nestanka primarnog izvora električne energije u data centru.

data_centar

AHJ (Nadležni autoritet)

KATEGORIJA: Kratice

Nadležni autoritet (AHJ) je organizacija, ured ili pojedinac odgovoran za provođenje zahtjeva koje nalažu propisi ili standardi, te za odobravanje opreme, materijala, instalacija i procedura.

kratice

AIX

KATEGORIJA: Aplikacije

AIX (Advanced Interactive eXecutive) je operativni sustav dizajniran je da omogući izvanrednu skalabilnost, pouzdanost i upravljivost.

aplikacije

ANSI (American National Standards Institute)

KATEGORIJA: Kratice

ANSI institut nadgleda stvaranje, objavljivanje i korištenje tisuća normi i smjernica koje izravno utječu na tvrtke u gotovo svakom sektoru: od akustičkih uređaja do građevinske opreme, mliječnih proizvoda i stočarstva do distribucije energije i još mnogo toga. ANSI se također aktivno bavi akreditacijom - procjenjuje nadležnost organizacija koje određuju usklađenost sa standardima.

kratice

ATS

KATEGORIJA: DC operacije
ATS ili automatsko prebacivanje sklopke, prebacuje snagu data centra iz javne mreže na pričuvni generator.
dc_operacije

BGP

KATEGORIJA: Protokoli
Border Gateway Protocol (BGP) je mrežni usmjerivački protokol koji se koristi za prijenos podataka i informacija između različitih usmjerivača, Interneta ili autonomnih sustava. Za prijenos paketa od točke A do točke B, BGP koristi izračune kojima odabire najoptimalniju putanju.
protokoli

Blank panel

KATEGORIJA: Data centar

Blank paneli pokrivaju otvorene prostore na kabinetima, da bi se postigao čisti i profesionalan izgleda, te također imaju ulogu toplinske regulacije jer blokiraju neželjeni protok zraka na praznom dijelu kabineta.

data_centar

BMS

KATEGORIJA: Data centar

Sustav upravljanja zgradom (BMS) je integrirana podatkovna mreža i upravljački sustav za automatizaciju, praćenje i kontrolu HVAC-a, rasvjete i drugih funkcija u zgradi. Spajanjem HVAC opreme kao što su senzori, regulatori, pumpe i ventilatori na BMS, unutarnja klima pojedinih zgrada može se kontrolirati posebnim softverom.

data_centar

CCTV

KATEGORIJA: Data centar
CCTV je sustav video nadzora, koji koristi video kamere koje šalju svoj signal na centralnu jedinicu, gdje je moguće snimati signal ili gledati u realnom vremenu.
data_centar

CEPH

KATEGORIJA: Data centar

Ceph je distribuirani objektni sustav za pohranu podataka (Engl. Storage) koji je dizajniran za postizanje odličnih performansi, te sustav koji je visoko dostupan i pouzdan. Osim toga on je krajnje skalabilan odnosno proširiv do razine Exabyte-a.

data_centar

CER (Centralna soba za opremu)

KATEGORIJA: Kratice
Centralna soba za opremu je prostorija u kojoj se nalazi sva oprema koju koriste ostale prostorije.
kratice

CP (Kontrolna ploča)

KATEGORIJA: Kratice
Kontrolna ploča je dio mreže koji prenosi signalizacijski promet i odgovorna je za usmjerivanje. Kontrolni paketi proizlaze iz ili su namijenjeni za usmjerivač. Funkcije kontrolne ploče uključuju konfiguraciju i upravljanje.
kratice

CPE (Oprema korisničkog objekta)

KATEGORIJA: Kratice
Oprema korisničkog objekta je svaki terminal i povezana oprema locirana unutar korisničkih prostorija te je spojena sa telekomunikacijskim kanalom pružatelja usluga na točki demarkacije.
kratice

CPU

KATEGORIJA: Komponente računala
Središnja procesorska jedinica. CPU je elektronički sklop sposoban za izvršavanje računalnih naredbi. Osnova svakog računalnog i elektroničkog sustava. Pokreće operativni sustav i aplikacije, te konstantno prima i obrađuje instrukcije od korisnika ili aktivnih softverskih programa.
komponente_racunala

Cron

KATEGORIJA: Aplikacije

Cron je daemon koji se koristi na Linux i Unix okruženjima, a služi za automatizaciju izvršavanja pojedinih naredbi u unaprijed određenim vremenskim periodima.

aplikacije

Dark fibre

KATEGORIJA: Mreža
Tamno vlakno je neiskorišteno optičko vlakno koje je položeno, ali se trenutno ne koristi u optičkim komunikacijama. Budući da svjetlovodni kabel prenosi informacije u obliku svjetlosnih impulsa, "tamni" kabel odnosi se na onaj kroz koji se ne prenose svjetlosni impulsi.
mreza

Data centar

KATEGORIJA: Data centar

Data centri su fizička ili virtualna infrastruktura koju poduzeća koriste za smještanje računalnih, poslužiteljskih i mrežnih sustava i komponenti koji se koriste za IT potrebe poduzeća, poput skladištenja, procesiranja i posluživanja velikih količina kritičnih podataka klijentima u klijent-poslužitelj arhitekturi.

data_centar

Datotečni sustav

KATEGORIJA: IT

Datotečni sustavi se koriste za kontroliranje načina na koji se podaci pohranjuju i dohvaćaju sa uređaja za pohranu podataka. Bez datotečnog sustava bi informacije skladištene na uređaju za pohranu bile jedna velika cjelina bez načina za razlikovanje različitih dijelova informacija.

it

DDoS

KATEGORIJA: IT
DDoS napad ili napad uskraćivanja usluga je pokušaj napadača da učini nedostupnim određenu web stranicu, poslužitelj ili dio mreže. Ovakve vrste napada uskraćivanja usluga provode hakeri kojima je za cilj rušenje popularnih web stranica u nastojanju da ih privremeno ili trajno onemoguće. To se često obavlja slanjem velike količine upita prema ciljanom poslužitelju što vodi do toga da web stranica postaje nedostupna za korisnike. Razlika između DDoS i DOS (engl. Denial-of-service) napada je ta da DDoS napad koristi više računala za napad na poslužitelja, dok se kod DoS napada koristi samo jedno računalo.
it

Dostupnost usluge

KATEGORIJA: Mreža
Visoka dostupnost usluge se odnosi na sustav ili komponente za koje je poželjno da rade neprekidno na duže vremensko razdoblje.
mreza

DR

KATEGORIJA: IT
Oporavak u slučaju katastrofe (DR) se sastoji od smjernica i procedura koje omogućuju povratak i nastavak rada vitalnih sustava u slučaju prirodne ili čovjekom uzorkovane katastrofe. DR se fokusira na IT i slične sustave koji služe za potporu u radu kritičnih poslovnih sustava.
it

Držač kabela

KATEGORIJA: Kolokacija
Držači kablova se koriste za organizaciju kabela u poslužiteljskim ormarima i šasijama. Drže kabele tako da ne ometaju protok zraka, te da sve bude pregledno i čvrsto na mjestu.
kolokacija

DX hlađenje

KATEGORIJA: Data centar
DX hlađenje (Direct eXpansion air conditioning) koristi rashladne pare ekspanzije / kompresije (RVEC) ciklusa za izravno hlađenje dovodom zraka u okupirani prostor.
data_centar

EF (Ulazni objekt)

KATEGORIJA: Kratice
Ulazni objekt je točka na kojoj se kabel sa vamkslpg postrojenja spaja sa kablovima okosnice zgrade. Ovo je obično točka razgraničenja između pružatelja usluga treće strane i vlasničkih sustava kupca. Preporuke za projektiranje nalaze se u TIA / EIA-569-B, koji pokriva kabele, hardvera za povezivanje i zaštitne uređaje.
kratice

ER ( Soba za opremu)

KATEGORIJA: Kratice
Soba za opremu sadrži glavni razdjelni okvir (glavno mjesto za kabliranje okosnice), telefonske sustave, zaštitu napajanja, neprekidna napajanja (UPS), LAN opremu (poput usmjerivača, preklopnika i čvorišta) i svih poslužitelja podataka i opremu za obradu podataka, uključujući mehaničke završetke.
kratice

Ethernet

KATEGORIJA: Mreža

Ethernet je tehnologija koja se koristi kod lokalnih mreža (LAN). Ona opisuje standardni način povezivanja računala na mrežu putem žičane veze.

mreza

FM 200

KATEGORIJA: Data centar
FM-200 je čist, bezbojan i ekološki prihvatljiv agens za suzbijanje požara. Električki je nevodljiv i siguran za ljude. Vatru prigušuje apsorpcijom topline, ne ostavlja tragove, te minimizira vrijeme oporavka.
data_centar

FTP

KATEGORIJA: Protokoli
FTP je standardni mrežni protokol dizajniran za prijenos datoteka preko Interneta. Datotekama koje su pohranjene na FTP poslužitelju može se pristupiti pomoću FTP klijenta, kao što je web preglednik, FTP aplikacija ili CLI.
protokoli

GE (Sabirnica za uzemljenje)

KATEGORIJA: Kratice
Sabirnica za uzemljenje je vodič koji povezuje sva uzemljenja na istom katu.
kratice

Glavna telekomunikacijska uzemljivačka sabirnica

KATEGORIJA: Pojmovi

Glavna telekomunikacijska uzemljivačka sabirnica služi kao produžetak elektroenergetskog sustava uzemljenja objekta u kojemu je smještena telekomunikacijska infrastruktura. Tipično su to telekomunikacijski data centri. Ona također služi kao centralna točka uzemljenja za svu telekomunikacijsku opremu i obično se postavlja samo jedna takva sabirnica po objektu. Sabirnica mora biti na mjestu koje je pristupačno tehničarima koji brinu o uzemljenju telekomunikacijske opreme.

pojmovi

HDA

KATEGORIJA: Kratice
Horizontalno distribucijsko područje je područje u data centru koji služi kao razdjelna točka za horizontalne kablove, prespoje i opremu za spajanje na područja distribucijske zone ili područja distribucije opreme.
kratice

Hipervizor

KATEGORIJA: IT

Hipervizor je računalni softver ili hardver koji stvara i pokreće virtualne servere. Postoje dvije vrste hipervizora : nativni ili poslužiteljski. Nativni hipervizori su operativni sustavi sa specifičnom namjenom virtualizacije, dok su poslužiteljski hipervizori aplikacije koje se nalaze na standardnom operativnom sustavu.

it

Hladnjak

KATEGORIJA: Kolokacija
Hladnjak u data centru je sustav hlađenja koji se koristi u data centru za uklanjanje topline iz jednog elementa i prebacivanje u drugi element. Hladnjaci se koriste u industrijskim postrojenjima za hlađenje vode koja se koristi u njihovim jedinicama za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC). Neprekidni rad rashladnih uređaja je ključan za rad data centara, s obzirom na znatnu toplinu proizvedenu od strane mnogih poslužitelja koji djeluju u neposrednoj blizini. Bez hladnjaka temperatura u data centru bi narasla toliko da bi mogla narušiti integritet podataka ili čak uništiti fizičke dijelove poslužitelja.
kolokacija

Host Bus Adapter

KATEGORIJA: Data centar

HBA (Host Bus Adapter) - je integrirani sklopni adapter koji omogućuje obradu ulaznih/izlaznih podataka (I/O) i fizičku povezanost između poslužitelja, podatkovnih uređaja i mrežnog uređaja.

data_centar

Hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa

KATEGORIJA: Organizacije
CIX je hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa udomljeno u Sveučilišnom računskom centru (Srce) i u Altus IT-u (CIX2), a otvoreno je za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj, kako za komercijalne tako i nekomercijalne, odnosno privatne mreže. Unutar CIX-a operateri mogu dogovarati prespoje kroz koje razmjenjuju internetski promet.
organizacije

IDC

KATEGORIJA: Kratice
IDC konektor je električni konektor koji je dizajniran za spajanje na vodič izoliranog kabela pomoću procesa povezivanja u kojem se oštrice utiskuju kroz izolaciju i tako se zaobilazi potreba za skidanjem izolacije prije spajanja.
kratice

IP

KATEGORIJA: Protokoli
Internet protokol (IP) glavni je skup mrežnih formata i pravila za razmjenu poruka između računala preko jedne mreže ili niza međusobno povezanih mreža koristeći Internet Protocol Suite (TCP/IP model). Poruke se razmjenjuju u obliku datagrama odnosno podataka. IP je glavni protokol Internet sloja po TCP/IP modelu. TCP/IP model se sastoji od četiri apstrakcijska sloja: sloj veze (najniži), internet sloj, transportni sloj i aplikacijski sloj (najviši). Glavna svrha i zadaća IP-a je isporuka datagrama od izvorišnog do odredišnog računala na temelju njihovih IP adresa. Da bi se to postiglo, IP uključuje metode i strukture za stavljanje oznaka (adresne informacije, koje su dio metapodataka) unutar datagrama. Proces stavljanja tih oznaka na datagrame zove se enkapsulacija.
protokoli

IP adresa

KATEGORIJA: Mreža
IP adresa je logička numerička adresa koja se dodjeljuje svakom pojedinom računalu, pisaču, preklopniku, usmjerivaču ili bilo kojem drugom uređaju koji je dio mreže temeljene na TCP/IP modelu. IP adresa je osnovna komponenta na kojoj se gradi mrežna arhitektura. Koristi se za jedinstveno identificiranje svakog pojedinog uređaja na mreži. Budući da su IP adrese logičke, mogu se promijeniti. IP adrese su podijeljene u dva dijela: Mrežni dio koji određuje kojem mrežnom segmentu uređaj pripada i Host dio koji određuje točnu lokaciju uređaja.
mreza

ISO/OSI

KATEGORIJA: Mreža
ISO/OSI je referentna mrežna arhitektura, sastoji se od 7 razina: aplikacijski, prezentacijski, sloj sesije, transportni, mrežni, podatkovni, fizički
mreza

Istosmjerna struja

KATEGORIJA: Kolokacija
DC (istosmjerna struja) je jednosmjerni protok ili kretanje nosača električnog naboja (elektroni). Intenzitet struje može varirati s vremenom, ali opći smjer kretanja ostaje isti u svakom trenutku.
kolokacija

Izmjenična struja

KATEGORIJA: Kolokacija
Izmjenična električna struja je ona električna struja kojoj se smjer mijenja u vremenu.
kolokacija

Izvješće

KATEGORIJA: DC operacije
Izvješće je napisano za jasnu svrhu i određenu publiku. Posebni podaci i dokazi se prikazuju, analiziraju i primjenjuju na određeni problem. Informacije su prikazane u jasno strukturiranom obliku koristeći se odjeljcima i naslovima, tako da je informacije lako locirati i pratiti.
dc_operacije

Jedinica IT kabineta

KATEGORIJA: Data centar
Unit (skraćeno nazvan U ili RU) je mjerna jedinica koja se primjenjuje na IT kabinet, opremu, poslužitelje, diskove i druge uređaje koji se smještaju u IT kabinet. Jedan U je 1,75 inča (44,45 mm); Standardni IT kabinet je širine 19 inča, te visine 42U.
data_centar

Kabelska polica

KATEGORIJA: Kolokacija
Kabelska polica je polica koja služi za zaštitu i uređivanje kabela unutar IT kabineta.
kolokacija

Kabinet

KATEGORIJA: Kolokacija
Kabinet u data centru je kučište u koje su smješteni poslužitelji i druga IT oprema.
kolokacija

Kabinetski poslužitelj

KATEGORIJA: Kolokacija
Kabinetski poslužitelj je računalo dizajnirano za smještaj u IT kabinet. Standardizirana širina kabinetskog poslužitelja je 19 inča.
kolokacija

Kabliranje

KATEGORIJA: Mreža
Kombinacija kabela, žica i priključnog hardvera koji se koriste u telekomunikacijskoj infrastrukturi.
mreza

Kampus/ Kompleks

KATEGORIJA: Mreža
U telekomunikacijama, kampus je skup lokacija koje su geografski blizu kao što su nekoliko susjednih uredskih zgrada. Uobičajeno, takva područja zahtijevaju jednu ili više lokalnih mreža te usmjeravanje, preklapanje i agregaciju prometa ovisno o potrebama.
mreza

Koaksijalni kabel

KATEGORIJA: Mreža
Koaksijalni kabel se koristi za prijenos radiofrekvencijskih signala pomoću bakrenog vodiča okruženog izolacijskim slojem. Sve skupa je omotano metalnim pletivom te vanjskom zaštitnom izolacijom.
mreza

Kolokacija

KATEGORIJA: Kolokacija

Kolokacija je jedna od osnovnih usluga data centra. Podrazumijeva najam cijelog ormara ili najam po jedinici visine (U-unit), kao i najam privatnog kaveza.

kolokacija

Konektor

KATEGORIJA: Mreža
Konektor je priključak spojen na žicu, kabel ili komad hardvera koji ima jedan ili više izloženih, neoklopljenih električnih terminala te je konstruiran na takav način da se može umetnuti u utičnicu (ženski konektor) kako bi se osigurala pouzdana fizička i električna veza.
mreza

Krajnji korisnik

KATEGORIJA: IT
Krajnji korisnik je osoba koja koristi bilo koji uređaj ili uređaj koji omogućuje računanje. Ovo je široki pojam, ali ima malo drugačija značenja u kontekstu softvera, hardvera, ručnih, internetskih ili drugih računalnih rješenja. To je važno razmatranje proizvođačima, koji moraju uzeti u obzir njihovu tehnologiju s gledišta onih koji će ga koristiti.
it

Kućište

KATEGORIJA: IT
Kućište je pojam često povezan s računalnim tvrdim diskovima, međutim, može se koristiti za opisivanje bilo kojeg vanjskog ili unutarnjeg okvira koji drži periferni računalni uređaj kao što je tvrdi disk.
it

KVM

KATEGORIJA: Cloud
KVM (Kernel-based Virtual Machine) je potpuno virtualno rješenje za Linux na x86 hardveru koji sadrži virtualne ekstenzije (Intel VT ili AMD-V).
cloud

KVM switch

KATEGORIJA: Mreža
KVM switch je hardverski uređaj koji omogućuje korisniku da kontrolira više računala s jednom tipkovnicom, video zaslonom monitora i mišem.
mreza

LACP

KATEGORIJA: Protokoli
Link Aggregation Control Protocol (LACP) je protokol koji služi za agregaciju više fizičkih mrežnih portova u jedan logički. Ovisno o zahtjevima, LACP se može koristiti za povećanje propusnosti prema susjednom mrežnom uređaju, ili povećanje redundancije.
protokoli

LDAP

KATEGORIJA: Aplikacije
Taj se protokol naziva LDAP ili lagani protokol za pristup imeniku, pristupni mehanizam za razmjenu informacija između softverskih aplikacija.
aplikacije

Linux

KATEGORIJA: Aplikacije
Najpopularniji svjetski open source računalni operativni sustav (OS), koji je pogodan zbog dokazane učinkovitosti, neovisnosti i pouzdanosti. Linux je instaliran na gotovo svim vrstama hardverskih platformi, od ručnih uređaja do mainframe računala. Izvješteno je da je to najbrže rastući OS na poslužiteljima, javno je dostupan i može se preuzeti besplatno s više web lokacija. Izumio ga je Linus Torvalds (rođen 1969. u Finskoj), kada je bio student na Sveučilištu u Helsinkiju. Linux se i dalje razvija i poboljšava, a na njemu rade tisuće dobrovoljnih programera svakodnevno.
aplikacije

LLDP

KATEGORIJA: Protokoli

LLDP je protokol za pronalaženje susjednih uređaja unutar iste mreže. Uz pomoć njega
uređaji oglašavaju informacije o sebi susjednim uređajima, te spremaju podatke o mreži.

protokoli

Lokalna mreža

KATEGORIJA: Kratice
Lokalna mreža (LAN) je računalna mreža unutar malog geografskog područja kao što su dom, škola, računalni laboratorij, uredska zgrada ili skupina zgrada.
kratice

MDA (Glavni distribucijski prostor)

KATEGORIJA: Data centar
Glavni distribucijski prostor može služiti jedno ili više vodoravnih distribucijskih područja ili područja distribucije opreme unutar data centra i jedne ili više telekomunikacijskih prostorija smještenih izvan prostora računalnog prostora kako bi podržao uredske prostore, centar za operacije i druge vanjske prostorije za podršku.
data_centar

Međuveza

KATEGORIJA: Mreža
Međuveza je shema povezivanja koja omogućuje izravno povezivanje jednog kabela sa drugim kabelom ili opremom koristeći patch kabel.
mreza

MMR

KATEGORIJA: Data centar
Meet-me room je telekomunikacijski izraz za prostor koji se koristi za fizičko povezivanje mreža različitih tvrtki. Taj prostor obično pruža data centar te može sadržavati glasovne, podatkovne i internetske (IP) interkonekcije.
data_centar

Mrežna domena

KATEGORIJA: Mreža
Mrežna domena je termin koji se koristi za razlikovanje više privatnih računalnih mreža unutar iste infrastrukture.
mreza

Multimetar

KATEGORIJA: Alati
Multimetar je elektronički alat koji se koristi za mjerenje napona, pojačala i otpora preko krugova. Pričvršćenjem dva vodiča na različite dijelove električnog sustava, stručnjaci mogu koristiti multimetre za otkrivanje nivoa napona i otpora ili promjena električnih struja.
alati

NFS

KATEGORIJA: Data centar

NFS (Network File System) - Mrežni Datotečni Sustav pruža transparentan udaljeni pristup dijeljenim resursima na mreži. NFS protokol stvoren je s ciljem da bude prijenosan na različite platforme, operativne sustave, mrežne arhitekture, i transportne protokole. Portabilnost je postignuta korištenjem RPC (Remote Procedure Call) primitiva koje se nalaze povrh XDR (eXternal dana Representation) sloja. Implementacije postoje za mnoge platforme, od osobnih do superračunala.

data_centar

NIC

KATEGORIJA: Mreža
Kontroler mrežnog sučelja (NIC, poznat još kao mrežna kartica, mrežni adapter, LAN adapter ili fizičko mrežno sučelje) je računalna komponenta koja se koristi za spajanje računala na računalnu mrežu.
mreza

NOC

KATEGORIJA: Mreža
Centar mrežnih operacija (NOC) je središnje mjesto gdje mrežni administratori upravljaju i nadziru jedan ili više sustava. Glavna funkcija je održavanje optimalnih uvijeta rada mrežnih uređaja na različitim platformama, kroz razne medije i komunikacijske kanale.
mreza

Okosnica

KATEGORIJA: Mreža
Okosnica je dio infrastrukture računalne mreže koja povezuje različite mreže i pruža put za razmjenu podataka između tih različitih mreža. Okosnica može povezati različite lokalne mreže u uredima, kampusima ili zgradama. Kada se nekoliko lokalnih mreža (LAN) međusobno povezuju na znatnom području, rezultat je mreža širokog područja (WAN) ili mreža gradskog područja (MAN) ako se dogodi da služi cijelom gradu.
mreza

OPM

KATEGORIJA: Data centar
Optički mjerač snage (OPM) je instrument za testiranje koji se koristi za precizno mjerenje snage svjetlovodne opreme ili snage optičkog signala kroz kabel vlakana.
data_centar

Optički kabel

KATEGORIJA: Mreža
Kabel s optičkim vlaknima je vrsta kabela s određenim brojem optičkih vlakana u paketu koji su obično prekriveni pojedinačnim zaštitnim plastičnim pokrovima. Optički kabeli se koriste za prijenos signala digitalnih podataka u obliku svjetla do udaljenosti od nekoliko stotina kilometara s višim brzinama prijenosa od onih ostvarivih putem električnih komunikacijskih kabela.
mreza

Optičko vlakno

KATEGORIJA: Mreža
Optičko vlakno je fleksibilan, proziran lanac vrlo čistog stakla koji djeluje kao svjetlosna cijev za prijenos svjetlosti između dva kraja vlakna. Optička vlakna imaju jezgru okruženu slojem obloge od dielektričnog materijala. Optički signali u jezgri ograničeni su uspostavljanjem indeksa loma koji je veći od obloga.
mreza

OSPF

KATEGORIJA: Protokoli
OSPF je mrežni usmjerivački protokol koji pomaže u određivanju najučinkovitije putanje do sljedeće točke u mreži. OSPF je prvi put predložen 1989. godine u RFC 1131, OSPF v2 kasnije je predložen u RFC 2178, i konačno, OSPF verzija 3 ili OSPFv3 (korištena s IPv6) predložen je u RFC 2740.
protokoli

OTDR

KATEGORIJA: Data centar
OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) je instrument kojim organizacija potvrđuje vjerodostojnost performansi novih optičkih vlakana i otkriva probleme s postojećim vlaknima.
data_centar

Patch kabel

KATEGORIJA: Mreža
Patch kabel je kabel određene dužine sa konektorima na oba kraja kabela koji se koristi za spajanje krajnjih uređaja na nešto drugo, poput izvora el. energije.
mreza

PBX

KATEGORIJA: Kratice
PBX je privatna telefonska mreža koja se koristi unutar poduzeća. To je poslovno orijentirani telefonski sustav dizajniran za pružanje učinkovite glasovne komunikacije između korisnika organizacije. Djelujući kao središnji ured telefonskog poduzeća unutar organizacije, PBX radi kao točka razmjene i točka za usmjeravanje poziva.
kratice

PDU

KATEGORIJA: Mreža

Jedinica protokola podataka (PDU) je naziv za standardiziranu jedinicu pojedinog OSI sloja.

mreza

PDU

KATEGORIJA: Kratice
Jedinica za distribuciju električne energije (PDU) je vrsta električne komponente koja distribuira i upravlja opskrbom električnom energijom računalima, poslužiteljima i mrežnim uređajima u okruženju data centra. On pruža centralnu jedinicu za kontrolu i distribuciju električne energije preko komponenti data centra. Jedinice distribucije električne energije su također poznate kao glavne distribucijske jedinice (MDU).
kratice

Ping

KATEGORIJA: Mreža

Ping je mrežni alat za dijagnostiku koji se primarno koristi za provjeru povezivostu između dva uređaja. Da bi pingali odredišni uređaj, šalje se ICMP echo zahtjev, ukoliko je veza moguća, odredišni uređaj vraća echo odgovor. Ping računa vrijeme potrebno da bi se paket poslao sa izvornog uređaja na odredišni uređaj i nazad, te također prati da nema gubitka paketa na putu.

mreza

Pisač za naljepnice

KATEGORIJA: Data centar
Pisač za naljepnice služi za printanje samoljepljivih naljepnica.
data_centar

Podna rešetka

KATEGORIJA: Kolokacija
Podna rešetka je dio duplog poda koji služi za bolju cirkulaciju hladnog zraka.
kolokacija

Poslužitelj

KATEGORIJA: Data centar
Poslužitelj je računalo, uređaj ili program koji pruža određenu funkcionalnost drugim klijentskim uređajima.
data_centar

Poslužiteljski kavez

KATEGORIJA: Data centar
Poslužiteljski kavez je specifična vrsta kontenjera za fizičke poslužitelje i sličnu opremu. Poput tradicionalnog kaveza, poslužiteljski kavezi imaju otvorene sustave sastavljene od metalnih rešetki ili sličnih struktura, gdje se svjetlo i zrak mogu kretati kroz kontenjer, no pruža učinkovitu zaštitu za opremu koja se nalazi unutar kaveza.
data_centar

Preklopnik

KATEGORIJA: Mreža

Preklopnik je mrežni uređaj koji omogućava povezivanje više računala u jednu zajedničku mrežu. Svaki port na preklopniku odvaja zasebnu kolizijsku domenu. Preklopnik može biti konfigurabilan ili nekonfigurabilan.

mreza

Premosnik

KATEGORIJA: Mreža

Premosnik je uređaj koji služi za spajanje više računalnih mreža u jednu, te omogućuje komunikaciju između njih.

mreza

Prespojni panel

KATEGORIJA: Mreža
Prespojni panel je dio pasivne mrežne opreme koji sadrži priključke za povezivanje i upravljanje dolaznim i odlaznim LAN kabelima.
mreza

Priključak

KATEGORIJA: Mreža
Priključak je "logičko mjesto spajanja" koristeći protokol Interneta, TCP / IP, te predstavlja način na koji klijent program određuje određeni program poslužitelja na računalu u mreži.
mreza

Programabilni logički kontroler

KATEGORIJA: Data centar
Programabilni logički kontroler (PLC) je poseban oblik mikroprocesorskog kontrolera koji koristi programabilnu memoriju za pohranjivanje instrukcija i za implementaciju funkcija kao što su logika, sekvenciranje, mjerenje vremena, brojanje i aritmetika za upravljanje strojevima i procesima. Namijenjeno je za upravljanje od strane inženjera s možda ograničenim znanjem o računalima i računalnim jezicima. Tipično, PLC sustav ima osnovne funkcionalne komponente procesorske jedinice, memorije, jedinice napajanja, sekciju ulazno / izlaznog sučelja, komunikacijskog sučelja i uređaj za programiranje.
data_centar

Propusnost

KATEGORIJA: Mreža
Propusnost je mjerna koliko jedinica informacija sustav može obraditi u određenom vremenskom razdoblju.
mreza

Računarstvo u oblaku

KATEGORIJA: Cloud
Računarstvo u oblaku je model koji omogućava sveprisutni mrežni pristup zajedničkom skupu konfigurabilnih računalnih resursa (npr. mreže, poslužitelja, spremišta za pohranu podataka, aplikacija i usluga) koje se mogu brzo isporučiti i postaviti u rad, s minimalnim naporom i ljudskom interakcijom od strane pružatelja usluga računarstva iz oblaka.
cloud

RAID

KATEGORIJA: Kratice

RAID (redudantna mreža nezavisnih diskova) je tehnologija za virtualizaciju spremišta podataka koja spaja više fizičkih diskova u jednu logičku jedinicu sa svrhom redundancije podataka, poboljšanja performansi ili oboje. Postoji više RAID shema sa različitim ciljevima, a neke od popularnijih su: RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10.

kratice

RAM

KATEGORIJA: Komponente računala
Memorija s izravnim pristupom (RAM) je vrsta pohrane podataka koja se koristi u računalima, a uglavnom se nalazi na matičnoj ploči. Ova vrsta memorije je promjenjiva i sve informacije koje su pohranjene u RAM-u se gube nakon gašenja/ponovnog pokretanja računala.
komponente_racunala

Rampa

KATEGORIJA: DC operacije
Rampa je nakošena podnica koja služi za pristup ili prijenos teških uređaja na uzdignuti pod.
dc_operacije

Raspodjela opterećenja

KATEGORIJA: Mreža
Raspodijela opterećenja je kako i sama riječ govori dijeljenje količine zadataka koje računalo mora odraditi na dva ili više računala, tako da je više zadataka obrađeno u isto vrijeme, što u konačnizi znači da svi korisnici dobiju bržu uslugu.
mreza

RDP

KATEGORIJA: Protokoli
Remote Desktop Protocol (RDP) je zatvoreni protokol razvijen od strane Microstofta, omogućava korisnicima spajanje grafičkim sučeljem preko mrežne konekcije na drugo računalo. Korisnici koriste klijentski dio, dok računalo na koje se spajaju koristi RDP poslužiteljski dio aplikacije.
protokoli

Redundancija mreže

KATEGORIJA: IT
Redudancija mreže je proces kroz koji se postavljaju dodatne ili alternativne jedinice mrežnih uređaja, opreme i komunikacijskih medija unutar mrežne infrastrukture. To je metoda za osiguravanje dostupnosti mreže u slučaju ispada mrežnog uređaja ili medija.
it

RGB

KATEGORIJA: Kratice
Sabirnica za uzemljenje ormara.
kratice

RIP

KATEGORIJA: Mreža
RIP je dinamički protokol koji omogućuje usmjernicima i radnim stanicama razmjenu informacija o usmjerivačkim smjerovima unutar Internet mreže. Zasniva se na algoritmu "vektor udaljenosti" i to tako da odabira smjer s najmanjim "brojem koraka" (brojem usmjernika koje paket treba proći na putu do odredišta) kao najbolji.
mreza

Secure Shell

KATEGORIJA: Protokoli

Secure Shell (SSH) je kriptografski protokol koji se koristi za stvaranje sigurnih kanala preko nesigurnih mreže (npr. internet) koristeći klijent-server arhitekturu. Najčešća upotreba je za sigurno spajanje na udaljene uređaje. On je zamjena za nesigurni telnet protokol.

protokoli

sFlow

KATEGORIJA: Protokoli

sFlow je tehnologija uzorkovanja paketa koja neprekidno nadgleda protok prometa aplikacijskog sloja
istodobno na svim sučeljima preklopnika. Omogućuje mjerenje gigabitnog kvantitativnog prometa
bez utjecaja na performanse mreže.

protokoli

SLA

KATEGORIJA: Kolokacija
Sporazum o razini usluge (SLA) je komponenta ugovora između davatelja usluge i korisnika. SLA pruža specifične i mjerljive aspekte vezane uz pružanje usluga. Često je uključen u potpisane sporazume između davatelja internetskih usluga (ISP) i korisnika.
kolokacija

SLIP

KATEGORIJA: Protokoli
Serijski linijski internet protokol, SLIP je protokol koji korisnicima omogućuje pristup Internetu putem računalnog modema. Danas se SLIP ne koristi toliko često kao njegov nasljednik, Point-to-Point Protocol (PPP), koji za razliku od SLIP protokola ima poboljšano otkrivanje pogrešaka i automatsku konfiguraciju.
protokoli

Slobodno hlađenje

KATEGORIJA: DC operacije
Besplatno hlađenje je snižavanje temperature zraka u zgradi ili data centru koristeći prirodni svježi zrak ili hladnu vodu vodu umjesto mehaničkog hlađenja.
dc_operacije

Solid State Drive

KATEGORIJA: Data centar

SDD (Solid state drive) - su elektronički uređaji koji za razliku od HDD (eng. Hard Drive) u sebi ne sadrže mehaničke pokretne dijelove koji vrše čitanje i zapisivanje podataka, već posjeduju NAND Flash memoriju postavljenu na pločici sklopa (PCB).

data_centar

Spoj stapanjem

KATEGORIJA: Pojmovi
Spoj stapanjem je čin spajanja optičkih niti koristeći toplinu.
pojmovi

SSL

KATEGORIJA: Protokoli

Secure Sockets Layer (SSL) standardni je protokol koji se koristi za siguran prijenos dokumenata preko mreže. Razvijen od strane Netscapea, SSL tehnologija stvara sigurnu vezu između web poslužitelja i preglednika kako bi se osigurao privatni prijenos i integritet podataka. SSL koristi transportni kontrolni protokol (TCP) za komunikaciju.

protokoli

Sustavi automatiziranog upravljanja infrastrukturom

KATEGORIJA: Kratice
Sustavi automatiziranog upravljanja infrastrukturom automatiziraju proces otkrivanja i dokumentiranja mrežne kablovske infrastrukture u data centru, uredu ili komercijalnoj zgradi.
kratice

TCP

KATEGORIJA: Protokoli

TCP je mrežni komunikacijski protokol namijenjen za slanje podataka preko Interneta. Koristi se unutar transportnog sloja OSI modela, a glavna namjena mu je da omogući sigurnu konekciju i prijenos podataka između udaljenih računala na mreži.

protokoli

Telekomunikacije

KATEGORIJA: Mreža
Telekomunikacije su razmjena informacija preko velikih udaljenosti elektronskim putem i odnosi se na sve vrste glasovnih, podatkovnih i video prijenosa.
mreza

TIA

KATEGORIJA: Organizacije

Telecommunications Industry Association (TIA) je komercijalna udruga odobrena od strane ANSI (American National Standards Institute) čija je svrha razvoj industrijskih standarda za informacijsko komunikacijske tehnologije. Standardi koje TIA razvija vezani su uz telekomunikacije, mobilnu tehnologiju, bežićni prijenos podataka, informacijsku tehnologiju, mreže, satelite i mnoge druge tehnologije. TIA trenutno broji članove iz ICT industrije cijelog svijeta, nastala je 1924. godine a više o organizaciji možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici www.tiaonline.org

organizacije

Točka demarkacije

KATEGORIJA: Mreža
Demarkacija označava točku gdje se komunikacijski objekti u vlasništvu jedne organizacije sučeljava s onima druge organizacije. U telefonskoj terminologiji ovo je sučelje između opreme kupca i opreme za mrežne usluge.
mreza

Topologija

KATEGORIJA: Mreža
Mrežna topologija uzorak međusobno spojenih mrežnih elemenata. Mrežna topologija može biti fizička, opisujući konfiguraciju hardvera, ili logička, opisujući put koji podaci moraju proći da bi stigli do odredišta.
mreza

Traceroute

KATEGORIJA: Aplikacije
Traceroute je način slanja paketa i praćenje od početne adrese do završne adrese i prikazivanje svih hopova potrebnih za dolazak na odredišnu adresu. Primjer programa koji to može učiniti je tracert koji se koristi u Microsoft Windows i drugim operacijskim sustavima.
aplikacije

UDP

KATEGORIJA: Protokoli
UDP je mrežni komunikacijski protokol namijenjen za slanje podataka preko Interneta. Za razliku od TCP paketa, ovi paketi prosljeđuju se bez ikakve provjere da li su uspješno dopremljeni na odredište što znatno ubrzava putovanje ovakvih paketa. Ovakav oblik slanja povećava mogućnost gubitka pojedinog paketa, te se zbog toga UDP koristi za prijenos audio i video sadržaja u realnom vremenu gdje je brzina prijenosa bitnija od sigurnosti.
protokoli

UPS

KATEGORIJA: Data centar
UPS (neprekidni izvor napajanja) je hardverski uređaj koji osigurava rezervni izvor napajanja u slučaju nestanka struje. Opremljen je akumulatorima čija je zadaća da u slučaju prekida napajanja (nestanka struje) još neko vrijeme održava nesmetan rad računala koja su na njega priključena. Postoje tri inačice UPS-a: standby, on-line i line interactive.
data_centar

Usmjernik

KATEGORIJA: Mreža
Usmjernik je uređaj koji služi za razmjenu podataka između različitih mrežnih segmenata, te uz pomoć algoritama određuje najbolju putanju prema odredišnoj mreži. Usmjerenik se povezuje sa OSI slojem 3.
mreza

UTP

KATEGORIJA: Mreža
UTP je kabel s četiri neoklopljene parice. UTP kabeli se razlikuju po kategorijama Cat.3 - Cat.8. Cat.8 UTP kabel je najmoderniji, te se koristi za prijenos podataka velikim brzinama do 40Gbps.
mreza

Uzdignuti pod

KATEGORIJA: Data centar

Uzdignuti pod je način izgradnje data centra pri kojem je pod na kojem se nalaze kabineti uzdignut iznad betonskog poda, tako da ostaje prazni prostor između koji se koristi za kabliranje i hlađenje data centra.

data_centar

Vatrozid

KATEGORIJA: Mreža
Vatrozid je sustav mrežne sigurnosti koji prati i kontrolira dolazni i odlazni mrežni promet na temelju unaprijed određenih sigurnosnih pravila.
mreza

VDC

KATEGORIJA: Cloud
VDC (Virtualni data centar) je automatizirana i skalabilna IaaS usluga cloud platforme koja pruža usluge virtualnih poslužitelja, mreže i sustava za pohranu podataka.
cloud

VESDA

KATEGORIJA: DC operacije
VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) ili vatrodojava je sustav za detekciju dima koji radi pomoću lasera za detektiranje dimnih čestica u zraku.
dc_operacije

Veza

KATEGORIJA: Mreža
U komunikacijama veza je linija ili kanal preko kojeg se podaci prenose.
mreza

Virtualna mašina

KATEGORIJA: Cloud
Virtualna mašina je softversko računalo unutar kojega se, kao i kod fizičkog računala, pokreće operacijski sustav i aplikacije. Virtualna mašina sastoji se od grupe konfiguracijskih datoteka, a ona sama pokreće se na računalu (serveru) kojega zovemo host. Svaka virtualna mašina ima virtualne uređaje (poput mrežne kartice, uređaja za CD i slično) koji pružaju jednake mogućnosti kao i one fizičke, ali imaju dodatne prednosti pred njima. Te prednosti ogledaju se u vidu bolje sigurnosti, lakšeg upravljanja i prenosivosti.
cloud

VLAG

KATEGORIJA: Mreža
VLAG (Virtual Link Aggregation Group) je protokol koji pruža mogućnost grupiranja više veza kako bi se postigla visoka dostupnost, redundancija i povećana propusnost.
mreza

VLAN

KATEGORIJA: Mreža

Virtualni proširivi LAN (VXLAN) je mrežna tehnologija koja enkapsulira ethernet okvire sloja 2
unutar UDP paketa sloja 3. Koristi se za agregaciju i tuneliranje više VLAN-ova preko
infrastrukture sloja 3. VXLAN podržava i do 16 milijuna logičkih mreža.

mreza

VXLAN

KATEGORIJA: Mreža

Virtualni proširivi LAN (VXLAN) je mrežna tehnologija koja enkapsulira ethernet okvire sloja 2
unutar UDP paketa sloja 3. Koristi se za agregaciju i tuneliranje više VLAN-ova preko
infrastrukture sloja 3. VXLAN podržava i do 16 milijuna logičkih mreža.

mreza

Wireless standardi

KATEGORIJA: Standardi

802.11 - prvi WLAN standard maksimalne brzine do 2Mbps - presporo za današnje aplikacije

802.11b - brzine se kreću do 11Mbps, usporedivo sa tradicionalnim Ethernet protokom

802.11a - podržava brzine do 54Mbps, te radi na frekvenciji od 5Ghz

802.11g - brzine do 54Mbps, koristi frekvencijski spektar od 2,4Ghz za veće udaljenosti

802.11n - brzine do 300Mbps, koristi dva frekvencijska spektra - 2,4Ghz i 5Ghz

802.11ac - kompatibilan sa prijašnjim standardima 802.11b/g/n; brzine prijenosa podataka se kreću do 1300Mbps, a radi na frekvencijskom spektru od 5Ghz

standardi

Zvjezdište

KATEGORIJA: Mreža
Zvjezdište je uređaj s dvije ili više priključnica koji prima okvir protokola podatkovne razine i prosljeđuje ga prema odredištu, no ne zna na koje se točno odredište šalje paket pa ga šalje na sva. Služi i kao pojačavač signala te obavlja prilagodbu imendancije.
mreza