BGP

Kategorija
Protokoli
Border Gateway Protocol (BGP) je mrežni usmjerivački protokol koji se koristi za prijenos podataka i informacija između različitih usmjerivača, Interneta ili autonomnih sustava. Za prijenos paketa od točke A do točke B, BGP koristi izračune kojima odabire najoptimalniju putanju.