Blog

10.07.2017.

BGP filtriranje korištenjem Route mapa

BGP (eng. Border Gateway Protocol) je jedan od najvažnijih routing protokola koji služi za razmjenu podataka između različitih autonomnih sustava (AS) na Internetu. AS-ovi su obično u vlasništvu pojedinih Internet Service Providera (ISP) ili drugih većih organizacija. Routeri različitih ISP-ova koji koriste BGP protokol razmjenjuju informacije