Cloud

Većini poslovnih subjekata IT infrastruktura nije osnovna djelatnost, ne ostvaruju prihode izravno iz nje nego iz svoje osnovne djelatnosti, a IT infrastruktura ima ulogu podrške. Za takve tvrtke najčešće je najbolja poslovna odluka napraviti potpuni outsource (najam) IT infrastrukture i svesti je na operativni trošak te se fokusirati na svoju osnovnu djelatnost. U takvim slučajevima cloud infrastruktura obično najbolje odgovara potrebama korisnika.

Prednosti iznajmljene cloud infrastrukture pred vlastitom:

  • Prelazak sa investicije na operativni trošak
  • Fleksibilnije dimenzioniranje troška u odnosu na potrebu, plaćanje po korištenju umjesto budžetiranja potreba 4 godine unaprijed
  • Veća dostupnost usluge uz nižu cijenu korištenja
  • Automatizirani backup bez potrebe za intervencijom korisnika
  • Centralizirane, jednostavnije nadogradnje softvera
  • Viša razina sigurnosti podataka i dokazivost te sigurnosti putem postojećih certifikata

 

 

Cloud

 

 

Cloud computing ima 3 modela s obzirom na vrstu usluge:

  • IaaS (infrastructure as a service) - odnosi se na hardver i softver - serveri, skaldišta podataka (storage), mrežnu opremu i operacijske sustave - korisnik sam definira i konfigurira virtualne servere (resurse, mrežu, OS)
  • SaaS (software as a service) - odnosi se na aplikacije dizajnirane za krajnjeg korisnika optimizirane za rad u cloudu te dostavi preko weba
  • PaaS (platform as a service) - odnosi se na skup alata koji omogućuju brzo i efikasno razvoj i implementaciju aplikacija

 

Po definiciji, Altus IT cloud je IaaS, no u suradnji s partnerima uobičajeno se isporučuje i PaaS i SaaS.

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.