Hibridni cloud

Današnji su globalni cloud provideri u mogućnosti ponuditi vrlo kvalitetne i zaokružene usluge, tipično SaaS. Obično se radi o implementacijama poput maila u cloudu, o umjetnoj inteligenciji / prepoznavanju uzoraka, distribuciji vlastite baze podataka u cloud, uslugama sigurnosti, upravljanja mobilnom telefonijom i slično… Zakupiti takvu uslugu može biti vrlo oportuno za tvrtku koja ima specifičnu potrebu koju pojedina usluga pokriva.

S druge strane, postoji čitav niz funkcija koje je najbolje koristiti lokalno. Primjerice, ERP se naslanja na lokalno zakonodavstvo i jezik, cijena rada u Hrvatskoj je manja nego u prosječnoj zemlji zapada EU, regulatori često ograničavaju distribuciju informacija u treće zemlje ili van EU i slično… Takve funkcije idealno je uspostavljati u lokalnom, hrvatskom data centru, uz podršku lokalnih partnera.
Ovako distribuirane funkcionalnosti potrebno je integrirati u jedinstveno IT okruženje, a to se naziva hibridni cloud – hibrid između javnog i privatnog clouda.

Zbog velikog broja telekom operatera, koji unutar svoje infrastrukture prisutne u Altusovom data centru pružaju usluge povezivanja prema globalnim cloud providerima (cloud connect tip usluge), usluge koje se isporučuju iz udaljenih data centara su dobro povezane s lokalnima koje se izvršavaju u Altusu.

 

Dobra povezanost znači:

  • Izbjegavanje korištenja Interneta za komunikaciju, komuniciranje kroz privatnu mrežu
  • Veća stabilnost veze koja je garantirana kroz SLA
  • Niske latencije
  • Visoka sigurnost

 

Da bi hibridni cloud funkcionirao kao jedna cjelina i bio u potpunosti funkcionalan za korištenje pobrojane točke su nužan zahtjev. Altus IT, kao bitno komunikacijsko središte, idealna je lokacija za isporuku hibridnog clouda.

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.