Javni cloud

Javni cloud podrazumijeva servise koji se koriste preko mreže koja je otvorena za javno korištenje. Uglavnom se bazira na modelu plaćanja po korištenju, uobičajeno se usluga naplaćuje automatizirano (npr. kreditne kartice). Tehnički nema velike razlike između arhitekture privatnog i javnog clouda, no upravo ta automatiziranost usluge je ono uočljivo što ih razdvaja. Javni cloud je bazična usluga, u sklopu koje se isporučuje manja podrška stručnog osoblja dobavljača, a od korisnika se očekuje da veći dio konfiguracija i upravljanja samostalno napravi putem automatiziranih sučelja. Zbog toga su i implementacije javnog clouda tipično jednostavnije.

 

 

Javni cloud

 

 

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.