Kolokacija

Ukoliko korisnik posjeduje vlastitu aktivnu opremu (računalnu i/ili telekomunikacijsku) te je želi koristiti do kraja njenog amortizacijskog vijeka, a potom je zamijeniti cloud resursima; ili mu je za poslovni model važno posjedovanje vlastite opreme, usluga kolokacije je pravi izbor.

Ona je alternativa smještaju opreme u vlastitim prostorima, priručnim serverskim sobama ili serverskim ormarima unutar ureda.

Kod priručnih data centara, za istu razinu dostupnosti servisa, ukupni trošak po IT kabinetu dosiže i do 20 puta veću vrijednost od troška najma prostora u profesionalnom data centru. Stoga korisnici internih serverskih soba obično ostvaruju uštede smanjujući značajno godišnju dostupnost električne energije, klimatizacije i komunikacija, te rade kompromise na sigurnosti i održavanju.

 

 

Kolokacija

 

 

Outsource smještaja opreme u profesionalni data centar miri potrebu za razinom kvalitete i potrebu za kontrolom troška, ostvarujući uštede kroz ekonomiju velikih brojeva i profesionalni fokus. Kolociranjem u profesionalni data centar tvrtke se fokusiraju na svoju primarnu djelatnost, od koje i žive, a ne na infrastrukturne poslove.

Kod ove usluge razina kvalitete se garantira kroz ukupnu godišnju dostupnost klimatizacije i električnog napajanja. Posebno se ponosimo činjenicom da od svog početka rada 2006 godine, serverske sobe Altus IT-a nikad nisu doživjele prekid usluge prema korisnicima.

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.