Korisnički prostori

Najam korisničkog prostora je usluga namijenjena korisnicima koji imaju potrebu za boljom kontrolom pristupa vlastitoj opremi, a na prvom mjestu onima koji te opreme imaju više. Tipično više od 4 ili 6 kabineta. Korištenjem ove usluge korisnici u data centru dobivaju vlastitu prostoriju, ograđenu ogradom, koju mogu koristiti na način na koji bi koristili i vlastiti data centar.

 

 

Korisnički prostori 1

 

 

Veličina prostora

Veličina prostora uobičajeno se prilagođava potrebama korisnika, ali uz dogovor s Altus IT data centrom. Naime, korisnički prostori tipično zauzimaju značajne površine serverskih soba i kod takve usluge potrebno je voditi računa o dostupnosti te tehničkoj izvedbi. Naknadna proširenja kaveza su također moguća, ali i o tome treba voditi računa prilikom dogovaranja usluge, budući da se takva mogućnost ne podrazumijeva sama po sebi.

 

 

Korisnički prostori 2

 

 

Sigurnost i nadzor

U ograđenim prostorima moguće je razinu sigurnosti prilagoditi zahtjevima poslovanja korisnika. Višestruka autentikacija kod ulaska u prostor, biometrija, praćenje i kontrola ulaska u prostor, sigurnosne provjere i auditi, slab-to-slab konfiguracija (potpuno zatvaranje prostora, do fiksnih prepreka), vlastite distribucije optike i/ili napajanja i slično neke su od mogućnosti koje ova usluga dopušta. Također, ukoliko to želi, korisnik može uspostaviti video nadzor, kontrolu pristupa, mjerenje temperature te ostale metode nadzora spojene na vlastiti nadzorni centar (NOC).

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.