Cross connect

Ova usluga će se najčešće koristiti kada korisnik ugovara telekomunikacijske usluge izravno sa nekim od telekoma prisutnih u data centru ili se želi povezati se nekim drugim korisnikom na istoj lokaciji.

Cross connect je fizički spoj kabela kroz za to posebno namijenjene kabinete (Meet Me). Altus IT ne uvjetuje svojim korisnicima povezivanje vlastite opreme jedne s drugom kroz „Meet Me“ infrastrukturu, ali sva povezivanja s drugim subjektima i s vanjskim svijetom nužno moraju biti centralizirana.

 

 

Cross connect

 

 

Dostupni tipovi povezivanja na Altus cross connect su:

  • UTP CAT5/6/7
  • Fiber (single-mode, multi-mode)

Takva povezivanja uvijek obavljaju tehničari Altus IT, a osim samih prespoja u uslugu su uključeni i materijali poput optičkih kabela i panela te mjerenje kvalitete spoja.

Saznajte više o našim uslugama!

Tražite savjet ili pomoć? Obratite nam se s povjerenjem.